W zebraniu założycielskim, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu Izby, przyjęto statut oraz wybrano władze pierwszej kadencji, uczestniczyli delegaci 112 podmiotów gospodarczych.

Izba zrzesza, na zasadach dobrowolności, podmioty prowadzące działalność gospodarczą powiązaną ze sportem, w tym kluby sportowe będące spółkami oraz związki sportowe prowadzące taką działalność. Działać będzie na zasadach ogólnopolskiej izby gospodarczej.

Pierwszym wiceprezesem KIS wybrana została wielokrotna medalistka mistrzostw świata w pięcioboju, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Dorota Idzi. Funkcję przewodniczącego 25-osobowej Rady Izby delegaci powierzyli Sławomirowi Dudzińskiemu, prezesowi Totalizatora Sportowego.

"Polski sport profesjonalizuje się. Potrzebuje forum wymiany doświadczeń i współdziałania na rzecz tworzenia lepszych warunków jego uprawiania, ale także komfortu kibicowania i współpracy ze sponsorami - firmami i organizacjami, które łożą poważne środki na sport" - podkreślili Dorota Idzi i Czesław Lang, którzy byli inicjatorami utworzenia Izby.

Jednym z zadań jakie stawiają sobie pomysłodawcy i inicjatorzy KIS jest propagowanie zasad etyki w działalności gospodarczej związanej ze sportem poprzez opracowanie i wprowadzeni w życie Karty Dobrych Praktyk Polskiego Sportu. Zasady Karty zostały przedstawione członkom-założycielom i będą w najbliższych tygodniach przedmiotem konsultacji. Po zarejestrowaniu statutu, prawodopodobnie wiosną 2011 roku, planowane jest zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Izby, na którym Karta zostanie ostatecznie zatwierdzona i przyjęta.

KIS chciałby także pośredniczyć w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, na przykład na linii zawodnik - klub, na zasadzie arbitrażu. Praktyka wskazuje bowiem, że jest to znacznie szybszy i skuteczniejszy sposób niż ciągnące się latami spory sądowe.

Za niezwykle ważne zadanie inicjatorzy powstania KIS uznają wypracowanie programu kariery zawodniczej, zarówno w okresie uprawiania sportu jak i po zakończeniu kariery. Jak podkreśliła Dorota Idzi wyczynowe uprawianie sportu jest zawodem specyficznym, w którym nieuchronnie nadchodzi moment zakończenia kariery i podjęcia decyzji co do dalszej drogi życiowej.

"Chcemy wspomagać byłych zawodników w tych decyzjach, wskazywać im możliwości, czy wręcz ułatwiać ponowny życiowy start" - zaznaczyła wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

Czesław Lang, który po zakończeniu kariery z powodzenie realizuje się w biznesie, uważa, że Izba będzie doskonałym forum wymiany doświadczeń, a równocześnie ułatwi "kojarzenie" firm planujących zaangażowanie finansowe w dziedzinie sportu z zawodnikami, klubami czy organizatorami widowisk. KIS zamierza także gromadzić i rozpowszechniać informacje o firmach związanych ze sportem oraz oferować swym członkom pomoc organizacyjną w ich działalności marketingowej.

Wśród członków powstającej Izby znalazły się zarówno największe polskie firmy zaangażowane w działalność sponsorską, takie jak Polkomtel, KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Telekomunikacja czy Totalizator Sportowy jak i kluby sportowe mające status spółek akcyjnych oraz związki sportowe - m.in. siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy Polski Związek Motorowy.

W sześcioosobowym zarządzie Izby, obok Czesława Langa i Doroty Idzi, znaleźli się Paweł Ziemba, Dariusz Matuszak, Mariusz Jakubowski i Marek Szostek.