Najlepszy z Polaków, Marek Rutkiewicz zajął szóste miejsce.