"Łatwo nie jest, bo w większości ekip miejsca są już zajęte. Jestem dopiero na początku negocjacji - przecież decyzja o wycofaniu się ze startów w Formule 1 została podjęta przez BMW niedawno" - dodaje Kubica.