Zgodnie z nowymi wytycznymi potencjalni kandydaci na organizatorów igrzysk przed zgłoszeniem swojej kandydatury i rozpoczęciem kampanii promocyjnej muszą najpierw przedyskutować plany z MKOl.

MKOl chce uniknąć sytuacji, takich jak w przypadku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku, gdzie czterech z sześciu kandydatów, m.in. Kraków, wycofało się już po oficjalnym zgłoszeniu swojej kandydatury.