"Z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi w przebiegu dyskopatii C5-C6, C6-C7, potwierdzonej badaniem rezonansu magnetycznego z dnia 8 maja, jestem hospitalizowany na oddziale urazowo-ortopedycznym" - oświadczenie tej treści przesłał Dariusz Dziekanowski.

"Dziekan" nie pojechał na obóz z kadrą do Wronek. Zamiast niego był Adam Nawałka. Nikt z reprezentacji nie chciał powiedzieć, co się dzieje z Dziekanowskim, dlatego pojawiły się różne wersje. Jedna z nich mówiła, że asystent Beenhakkera wylądował w szpitalu psychiatrycznym.