Sondaż pt. "Rzeczpospolita piłkarska" przeprowadzony był w dniach 4-8 listopada, czyli jeszcze przed tzw. "aferą taśmową" w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Zaskakujące może być nikłe zainteresowanie futbolem wśród badanych Polaków. 5 proc. przyznaje, że grywa w piłkę. Z kolei 4 proc. deklaruje, że często chodzi na mecze, a 3 proc., że czasami. Zdecydowanie lepiej wygląda sprawa oglądalności spotkań w telewizji: 18 proc. - często, a 24 czasami śledzi transmisje.

Jednak zaledwie 10 proc. badanych przyznaje, że wie o najważniejszych wydarzeniach piłkarskich, a 41 proc. deklaruje, że ta dyscyplina sportu w ogóle ich nie interesuje.

Aż 59 proc. respondentów uważa, że sprawy piłki nożnej, kibiców, budowy boisk i stadionów zdecydowanie (12 proc.) lub raczej (47 proc.) powinny być tak ważne jak są obecnie. Przeciwnego zdania jest w sumie 23 proc.

Respondenci zapytani, jaki jest polski sport narodowy w zdecydowanej większości wskazali na piłkę nożną (62 proc.). 12 proc. opowiedziało się za siatkówką, a 8 proc. za skokami narciarskimi.

Sondaż TNS OBOP przeprowadzony był na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.