Rusko pełni tę funkcję od listopada 2005 roku. Poprzednia kadencja dobiegła końca jesienią 2010, ale rada nadzorcza przedłużyła ją do czasu rozstrzygnięcia przetargu na prawa telewizyjne, co powinno nastąpić wiosną.

Jednocześnie ogłoszono konkurs na prezesa. Zgłosiło się 19 chętnych, z których rada nadzorcza najpierw wytypowała sześciu, a potem ograniczyła listę kandydatów do trzech. W środę na kolejną trzyletnią kadencję wybrano Ruskę.