„Na to potrzeba czasu" - powiedział Juszczyk.

Nie są znane przyczyny rezygnacji obu osób ze sprawowanych funkcji.

Dunin-Suligostowski został prezesem Wisły 21 grudnia 2015 roku. Jego poprzednikiem był Robert Gaszyński.