Decyzje zapadły podczas środowych obrad zarządu związku w Katowiach. Obaj tymczasowi trenerzy są członkami zarządu.

Sikora w dalszym ciągu będzie startował. Zmiany podyktowane są rezygnacją Norwega Jona Arne Enevoldsena, który pracował z polską kadrą (kobiecą i męską) od pół roku.