Pochodząca z zamieszkałej przez 500 osób wsi Dalsbygda w środkowej Norwegii Johaug posługuje się rzadkim dialektem, który obecnie, z powodu ogromnej popularności biegaczki, stał się niemal kultowym językiem i jest naśladowany przez młodzież.

Dzięki jej występom i wypowiedziom w telewizji i radiu cała Norwegia poznała ten specyficzny i piękny dialekt, który już stał się marką handlową Johaug. Dzięki swojej popularności Therese daje przykład młodzieży, że nie należy wstydzić się swojego prowincjonalnego pochodzenia i języka, tylko odwrotnie, być z niego dumnym, ponieważ dialekty są ważną częścią naszego dziedzictwa narodowego - umotywował przyznanie corocznej nagrody prezes organizacji językoznawczej Norsk Malungdom Janne Nygard.

W Norwegii istnieją dwa oficjalne języki, bokmal - powstały na bazie języka duńskiego, używany przez 20 procent obywateli w Oslo i wschodniej części kraju oraz nynorsk - stworzony z wielu dialektów. Setki dialektów, którymi posługuje się 80 procent Norwegów różnią się słownictwem i gramatyką, lecz są od 1885 roku równouprawnione w mediach, urzędach, szkołach i miejscach pracy.

Stowarzyszenie Norsk Malungdom promujące nynorsk wśród młodzieży i przyznaje od 2001 roku prestiżową nagrodę tym, którzy przyczynili się do walki o zachowanie regionalnych dialektów, poprzez ich konsekwentne, publiczne używanie.