"Możemy dostarczyć ministerstwu statut związku, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, podręcznik licencyjny i uchwały o powołaniu Komisji Licencjyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji. Co więcej, dostarczymy również listę dokumentów złożonych w toku procesu licencyjnego przez Cracovię oraz ŁKS Łódź. Ich treść jednak jest i pozostanie tajna" - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Jak podkreślił, o innych klubach, jak i o prawidłowości całego procesu licencyjnego w piśmie ministerstwa do PZPN nie ma mowy.

Kwiatkowski poinformował również, że we wtorek PZPN ponowił żądanie wyjaśnienia legalności wszczęcia kontroli, powołując się m.in. na ubiegłoroczny przypadek Polonii Bytom. Wówczas minister sportu uznał, że "... przedmiot postępowania i rozstrzygnięć właściwych organów licencyjnych PZPN, pozostaje poza zakresem nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu odnośnie polskich związków sportowych". "Wtedy sprawa dotyczyła licencji dla Polonii Bytom i minister w tej sprawie nie interweniował" - podkreślił rzecznik prasowy PZPN. "Przed otrzymaniem wyjaśnień od ministerstwa nie zamierzamy występować do klubów o zgodę na ujawnienie treści dokumentów licencyjnych" - zakończył Kwiatkowski.

"Minister nie zamierza ingerować w decyzje podjęte przez organy licencyjne PZPN, a zarządzona kontrola nie odnosi się do wybranych klubów. Ponieważ jednak któryś rok z rzędu przebieg procesu licencyjnego wbudza kontrowersje i wątpliwości, minister chce - zgodnie ze swoimi uprawnieniami - sprawdzić legalność i prawidłowość związkowych procedur" - wyjaśniła rzeczniczka ministra sportu, Małgorzata Pełechaty.

"Celem kontroli jest ustalenie, czy procedury PZPN są zgodne z przepisami prawa oraz statutem związku, a także czy gwarantują obiektywny i transparentny proces dla wszystkich klubów, w sposób wykluczający jakąkolwiek arbitralność i uznaniowość" - przyznała Pełechaty, podkreślając, że taka kontrola nie narusza zakresu kompetencji Sądu Administracyjnego, który sprawdzi zasadność odmowy przyznania ŁKS Łódź licencji na grę w piłkarskiej ekstraklasie w sezonie 2009/10.

28 maja Komisja Odwoławcza ds. Licencji PZPN negatywnie oceniła wniosek licencyjny ŁKS i nie przyznała klubowi prawa do gry w piłkarskiej ekstraklasie w sezonie 2009/2010. Uznano, że nie złożono w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. Łodzianie złożyli skargę do WSA, który ma ją rozpatrzyć 12 sierpnia. Jednocześnie łódzki klub zwrócił uwagę na rzekome nieprawidłowości przy przyznawaniu licencji Cracovii.

Minister sportu Mirosław Drzewiecki zarządził kontrolę w PZPN w piątek 31 lipca, po tym, jak mediacja między związkiem i ŁKS Łódź nie przyniosła żadnego skutku. Klub z Łodzi nie rozpoczął jeszcze rywalizacji w 1. lidze. Jego pierwszy mecz został przełożony.