Trybunał ten będzie działał przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W jego skład wejdzie 24 członków. Sejm nie chciał powtórki z sytuacji, gdy tylko minister Tomasz Lipiec mógł zawieszać związkowe władze. Tak było w przypadku PZPN, gdzie Lipiec podjął samodzielną decyzję.

Niewątpliwy wpływ na takie zmiany miało stanowisko międzynarodowych władz sportowych, m.in. FIFA, zabraniające ingerencji władz państwowych w działalność związków sportowych.

Uchwalono także zmianę w ustawie umożliwiającej wspieranie finansowe sportu, w tym kwalifikowanego, przez jednostki samorządu terytorialnego.