Proces toczył się przed sądem okręgowym w Elblągu. Wyrok nie jest prawomocny. Obie strony zapowiedziały apelacje.

Incydent, zakończony tragicznym zdarzeniem, miał miejsce 22 lipca ubiegłego roku przed Bowling Clubem w Elblągu.