Na paralotni widniało hasło: Kick It Oil!. Aktywista w ten sposób wyraził swój sprzeciw wobec używania paliw w przemyśle.