Polka miała czas - 23,22 s i odpadła z dalszej rywalizacji.

Reklama