Włodarczyk, której był to pierwszy występ w tym sezonie w prestiżowym cyklu, zaczęła konkurs od 75,46. W drugiej próbie osiągnęła 78,00. Kolejną spaliła, a w ostatniej zmierzono jej 75,88.

Reklama