Jak zaznaczono w komunikacie, komisja "kontynuuje tym samym diagnozę zjawiska przestępczości seksualnej wobec małoletnich w kolejnej grupie podmiotów, których przedstawiciele mają zawodowo regularny kontakt z dziećmi".

Reklama

Państwowa Komisja wystąpiła m.in. o udzielenie informacji na temat przyjętych procedur wewnętrznych dotyczących wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich przez trenerów lub inne osoby zrzeszone w związku oraz liczby spraw ogółem oraz zawiadomień organów ścigania - poinformowano.

Przekazano, że wysłane do związków sportowych pisma dotyczą także "ewentualnych działań edukacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez związki". Pisma skierowano do podmiotów zarejestrowanych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozapaństwowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów - jest jednym z podstawowych zadań komisji - zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji - przypomniano.

Reklama

Głośna sprawa szkoły w Łomiankach

Ostatnio - po publikacjach medialnych - głośno było o zarzutach dotyczących znęcania się psychicznego i molestowania młodych koszykarek ze szkoły sportowej w Łomiankach. W końcu sierpnia komisja zwróciła się do prokuratury o udzielenie informacji dotyczących sprawy trenera, byłego pracownika szkoły. Wystąpienia w tej sprawie do mazowieckiej kurator i Polskiego Związku Koszykówki skierował także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Komisja ds. pedofilii przypomniała, że wcześniej wystąpienia o dane kierowała m.in. do kościołów chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy. Państwowa Komisja bada też akta 2 tys. 300 zakończonych spraw sądowych oraz zbiera informacje ze środowisk: seksuologicznego, ochrony praw pacjentów oraz osób niepełnosprawnych - przypomniała.