Związki zawodowe CGT, CFDT, FO i UNSA wskazują na pogorszenie warunków pracy, żądając m.in. gratyfikacji dla całego personelu i masowego planu zatrudnienia obejmującego 1000 stanowisk - informuje AFP.

Pracownicy poparło decyzję związków zawodowych

W reakcji na żądania związkowców szef dyrekcji lotnisk paryskich (Groupe ADP), Augustin de Romanet, podjął jednostronną decyzję o wypłacie premii tylko dla części personelu. „Wszystkie związki zawodowe jednogłośnie potępiły te metody podziału i wybory kierownictwa” – wskazują związkowcy. - „Jest oczywistym, że dyrektor generalny odrzucił nasze żądania”.

Reklama

Prawie 300 pracowników zgromadzonych w piątek na walnym zgromadzeniu poparło decyzję związków zawodowych o przerwaniu ich udziału we wszelkich formach spotkań z zarządem.Walne Zgromadzenie dało nam mandat do rozpoczęcia akcji strajkowej w dniu 17 lipca – oznajmiły w poniedziałek związki zawodowe.

W okresie letnim lotniska Roissy-Charles-de-Gaulle i Orly obsługują łącznie około 350 000 pasażerów dziennie. Groupe ADP nie spodziewa się wzrostu liczby podróżnych podczas Igrzysk, ale podjęła działania, aby zagwarantować przyjęcie sportowców, zapewniając specjalne trasy i tymczasową infrastrukturę.