Prezes PZPN Zbigniew Boniek chce, aby na mecz można było wejść tylko na podstawie dowodów osobistego i numeru PESEL, bez wymogu posiadania klubowego identyfikatora. Jedyny warunek policji to działający system, który wychwytywałby osoby z zakazem stadionowym.

Reklama

Policja jest jednak przeciwna wprowadzeniu sektorów z miejscami stojącymi. Zdaniem generała Działoszyńskiego utrudniłoby to identyfikację widzów.