Przed rozpoczęciem rozgrywek największy entuzjazm panował bezpośrednio po przyznaniu nam przez UEFA organizacji mistrzostw - w połowie 2007 roku niespełna dwie trzecie badanych (64 proc.) wyrażało z tego powodu zadowolenie.

Jak wskazuje CBOS, kiedy pierwsza radość minęła, a zaczęły się trudności z realizacją kolejnych inwestycji, odsetki głosów pozytywnych stopniowo malały, by w kwietniu tego roku osiągnąć tylko 44 proc. Rosły natomiast odsetki osób, które demonstrowały obojętność wobec tego projektu. Badani niezadowoleni z przyznania nam organizacji Euro byli zawsze bardzo nieliczni - podaje ośrodek.

Reklama

Przebieg mistrzostw w Polsce i na Ukrainie, pod względem ich organizacji, pozytywnie ocenia 89 proc. badanych. Krytyczne opinie na ten temat wyraża 3 proc.

Zdaniem ankietowanych dumni możemy być przede wszystkim z nowo wybudowanych stadionów - tak uważa 86 proc. badanych.

Zaskakująca okazała się dobra ocena polskich kibiców - informuje CBOS. Na miesiąc przed mistrzostwami prawie dwie piąte badanych (38 proc.) obawiało się, że będziemy się za nich wstydzić, zaś obecnie o wstydzie mówi tylko 6 proc. badanych, a zdecydowana większość (77 proc.) uważa, że z postawy polskich kibiców, z dobrej atmosfery, jaką stworzyli na tej imprezie, możemy być dumni (w porównaniu z majem to wzrost aż o 51 punktów).

Według oceny Polaków uczucie wstydu, dużo częściej niż uczucie dumy, towarzyszyło nam podczas występów polskiej reprezentacji. Prawie połowa ankietowanych (49 proc.) wstydziła się za grę naszej drużyny, a jedna czwarta odczuwała dumę (24 proc.). Postawa polskiej drużyny, mimo niewygórowanych oczekiwań, przyniosła więcej rozczarowań (wzrost ocen negatywnych o 10 punktów) niż odczuć pozytywnych (wzrost ocen pozytywnych o 6 punktów) - podaje CBOS.

Nadspodziewanie dobrze wypadły służby mające zapewnić bezpieczeństwo - dwie trzecie badanych (66 proc.) uważa, że możemy być dumni z pracy policji i służb porządkowych. W porównaniu z majowymi przewidywaniami, jest to wzrost o 22 punkty procentowe.

Reklama

Z kwestii infrastrukturalnych i organizacyjnych jedynie stan dróg jest, zdaniem Polaków, powodem do wstydu - uważa tak 50 proc. badanych. Jednak wstyd z powodu niedokończonych autostrad okazał się mniejszy niż wcześniejsze obawy - w maju wyrażało je 75 proc. badanych.

CBOS ocenia, że Euro 2012 rozgrywane w naszym kraju było nie tylko ważnym wydarzeniem sportowym, ale także społecznym. Polacy, kibicując naszej drużynie, doświadczali uczuć wspólnotowych, demonstrowali przywiązanie do barw i symboli narodowych. Występowali także w roli gospodarzy, przyjmując licznych gości z zagranicy. Duża liczba turystów i kibiców z różnych krajów stwarzała okazję do spotkań z "innością", konfrontacji własnych emocji sportowych z cudzymi przeżyciami" - podkreśla ośrodek.

Według powszechnie wyrażanych opinii Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 okazały się sukcesem wizerunkowym. Polska stała się krajem bardziej znanym i rozpoznawalnym. Goszczący u nas kibice przekonali się, że jest to kraj dobrze zorganizowany, niedrogi turystycznie, pełen przyjaznych, życzliwych i lubiących się wspólnie bawić ludzi - podaje CBOS.

CBOS przeprowadził badanie od 5 do 12 lipca roku na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.