Decyzję podjęło Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, organu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poprzednim prezesem był Marcin Herra, który 30 czerwca został odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Reklama