Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku jest operatorem Stadionu Narodowego. Jej zadaniem jest m. in. zarządzanie obiektem, zapewnienie przychodów pozwalających na pokrycie kosztów jego funkcjonowania czy organizowanie imprez masowych o charakterze sportowym.

Reklama

Opara jest historykiem, ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od przeszło 10 lat związany z administracją publiczną, zarówno centralną jak i samorządową. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ostatnio powadził własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa PR i business consultingu.