W obecnym stanie prawnym może istnieć tylko jeden ogólnopolski związek sportowy w danej dyscyplinie. Interpelację w tej sprawie zgłosiła do minister sportu Joanny Muchy grupa posłów pod przewodnictwem Michała Jarosa z PO.

Reklama

Wiele polskich związków sportowych prowadzonych jest w sposób nie zawsze jasny, a ich działania nie podobają się nie tylko parlamentarzystom, ale po prostu Polakom. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni z wyników sportowych – mówi poseł Jaros.

Najbardziej jaskrawym przykładem jest Polski Związek Piłki Nożnej, którego prezes Grzegorz Lato zapowiedział wczoraj, że ponownie będzie się ubiegał o to stanowisko.

Skoro PZPN, który teoretycznie powinien się zajmować koordynacją szkolenia dzieci i młodzieży, tego nie robi, to dlaczego nie mogłaby powstać federacja, która by tym się zajmowała. Taki związek nie musiałby być uznawany przez UEFA, ale pełniłby ważną społecznie rolę – twierdzi poseł.

Rzeczniczka PZPN uważa takie pomysły za absurdalne.

Rolą posłów jest tworzenie regulacji dotyczących społeczeństwa, a nie zmierzających do rozwiązania PZPN czy stworzenia nowego związku – mówi Agnieszka Olejkowska.

Myślę, że taka zmiana jest nie do zaakceptowania. Przecież do federacji międzynarodowej może być zgłoszona tylko jedna federacja krajowa – dodaje Grzegorz Kałowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Międzynarodowe federacje sportowe to prywatne stowarzyszenia. Nie jest rolą państwa polskiego decydować, które prywatne stowarzyszenie z Polski uzgodni z międzynarodową federacją, że będzie reprezentować Polskę w rozgrywkach przez nią organizowanych – przekonuje jednak Paweł Dobrowolski, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, które dziś rozpoczyna walkę o rozbicie sportowych monopoli.