Bogusław Biszof będzie wspólnym kandydatem klubów ekstraklasy i pierwszej ligi na stanowisko wiceprezesa PZPN do spraw futbolu zawodowego. Na ich poparcie w wyborach do zarządu mogą liczyć natomiast Marcin Animucki i Michał Listkiewicz.

Reklama

Biszof dwa miesiące temu został desygnowany na stanowisko prezesa zarządu prowadzącej rozgrywki najwyższej klasy Ekstraklasy SA, a formalnie pełni tę funkcję od 1 września. Jej 16 klubów, podobnie jak 18 z pierwszej ligi, poparło jego kandydaturę na wiceprezesa związku. Będzie musiał jednak zyskać akceptację delegatów na Walnym Zgromadzeniu PZPN, które odbędzie się 26 października. Kluby ekstraklasy i pierwszej ligi wspólnie będą dysponować 50 głosami (2x16+18), więc nie powinno to stanowić problemu.

Jak dowiedziała się PAP, kandydatura Biszofa została zaakceptowana jednogłośnie. Wcześniej był on związany zawodowo m.in. z Kompanią Piwowarską, Telekomunikacją Polską i firmą Heineken. "Takie są trendy w Europie, że szef ligi zawodowej jest również we władzach federacji piłkarskiej" - wyjaśnił PAP jeden z uczestników spotkania w Warszawie, którego inicjatorem - zgodnie z uchwałą zarządu PZPN - był obecny wiceprezes związku ds. piłkarstwa profesjonalnego Janusz Matusiak.

Na spotkaniu rekomendację klubów ekstraklasy na członka zarządu PZPN otrzymał natomiast członek zarządu zarówno piłkarskiej centrali, jak i spółki kierującej rozgrywkami Marcin Animucki. Z kolei kluby pierwszej ligi zobowiązały się poprzeć byłego szefa PZPN, a od niedawna prezesa Piłkarskiej Ligi Polskiej (PLP) Michała Listkiewicza.

Późnym popołudniem rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli klubów z kandydatami na prezesa PZPN. Stawić się mają m.in. Stefan Antkowiak, Zbigniew Boniek, Roman Kosecki, Grzegorz Lato i Zdzisław Kręcina. W poniedziałek z działaczami klubowymi spotkał się Andrzej Olechowski.