Taką propozycję najlepszemu polskiemu skoczkowi narciarskiemu prezes PKOl Andrzej Kraśnicki złożył już kilka miesięcy wcześniej, ale - by wszelkim formalnościom stało się zadość - niezbędna była w tej sprawie stosowna uchwała zarządu. W piątek podjęto ją jednogłośnie.

Również jednogłośnie zarząd PKOl podjął uchwałę wyznaczającą prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera na szefa polskiej misji na 1. zimowe młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Innsbrucku (13-22 stycznia 2012 roku).