Poprzedni rekord wynosił 51,04 i należał do Justyny Święty-Ersetic, a został ustanowiony w Toruniu 6 marca 2022 roku.