Madryckie laboratorium hiszpańskiej agencji antydopingowej (AEPSAD) nie będzie mogło wykonywać jakichkolwiek badań dla WADA, w tym m.in. próbek moczu i krwi.

Reklama

Poprzednio WADA odebrała uprawnienia placówkom w Pekinie, Lizbonie, Moskwie i jedynej na kontynencie afrykańskim w Bloemfontein (RPA).

Decyzja o zawieszeniu akredytacji zapadła późnym wieczorem w poniedziałek. Powodem było niedotrzymywanie zaleceń WADA. W okresie od 19 marca 2015 do 19 marca 2016 za mało próbek poddanych analizie pobranych zostało zagranicą.

Druga hiszpańska placówka AEPSAD; Fundacio Institut Mar D'Investigacions Mediques znajduje się w Barcelonie. W Europie pracuje siedemnaście laboratoriów antydopingowych, a jedno z nich w Instytucie Sportu w Warszawie.