Powodem odcięcia prądu są poważne zaległości w opłatach. Łączne zadłużenie za energię elektryczną od października 2016 roku to równowartość 939 tys. dolarów. Cała kwota, jaką winni uregulować obecni właściciele obiektu innych wierzycielom, to ponad 1,3 mln.

Reklama

To nie jedyny dług związany z Maracaną. Około 1,7 mln dolarów ma do zapłacenia za energię zużytą podczas trzech miesięcy użytkowania obiektu komitet organizacyjny igrzysk Rio 2016. Jego przedstawiciele obecnie negocjują warunki spłaty, starając się o jej rozłożenie na raty.