Program pływackich mistrzostw świata w Gwangju (M - mężczyźni, K - kobiety, MIX - mieszane). Eliminacje rozpoczynają się o godz. 3.00 czasu polskiego, a sesje popołudniowe o 13.00:

Reklama

niedziela, 21 lipca poranne eliminacje: 100 m mot. K 400 m dow. M 200 m zm. K 50 m mot. M 400 m dow. K 100 m klas. M 4x100 m dow. K 4x100 m dow. M półfinały i finały: 100 m mot. K - półfinał 400 m dow. M - finał 200 m zm. K - półfinał 50 m mot. M - półfinał 400 m dow. K - finał 100 m klas. M - półfinał 4x100 m dow. K - finał 4x100 m dow. M - finał poniedziałek, 22 lipca eliminacje: 100 m grzb. K 100 m grzb. M 100 m klas. K 200 m dow. M 1500 m dow. K półfinały i finały: 100 m klas. M - finał 100 m mot. K - finał 100 m grzb. M - półfinał 100 m klas. K - półfinał 50 m mot. M - finał 100 m grzb. K - półfinał 200 m dow. M - półfinał 200 m zm. K - finał wtorek, 23 lipca eliminacje: 50 m klas. M 200 m dow. K 200 m mot. M 800 m dow. M półfinały i finały: 200 m dow. M - finał 100 m grzb. K - finał 50 m klas. M - półfinał 1500 m dow. K - finał 100 m grzb. M - finał 200 m dow. K - półfinał 200 m mot. M - półfinał 100 m klas. K - finał środa, 24 lipca eliminacje: 50 m grzb. K 100 m dow. M 200 m mot. K 200 m zm. M 4x100 m zm. MIX półfinały i finały: 100 m dow. M - półfinał 50 m grzb. K - półfinał 200 m mot. M - finał 200 m dow. K - finał 50 m klas. M - finał 200 m mot. K - półfinał 200 m zm M - półfinał 800 m dow. M - finał 4x100 m zm. MIX - finał czwartek, 25 lipca eliminacje: 100 m dow. K 200 m grzb. M 200 m klas. K 200 m klas. M 4x200 m dow. K półfinały i finały: 100 m dow. K - półfinał 200 m zm. M - finał 200 m klas. K - półfinał 100 m dow. M - finał 200 m mot. K - finał 200 m klas. M - półfinał 50 m grzb. K - finał 200 m grzb. M - półfinał 4x200 m dow. K - finał piątek, 26 lipca eliminacje: 50 m dow. M 50 m mot. K 100 m mot. M 200 m grzb. K 4x200 m dow. M 800 m dow. K półfinały i finały: 100 m dow. K - finał 200 m grzb. M - finał 200 m grzb. K - półfinał 50 m dow. M - półfinał 200 m klas. K - finał 100 m mot. M - półfinał 50 m mot. K - półfinał 200 m klas. M - finał 4x200 m dow. M - finał sobota, 27 lipca eliminacje: 50 m dow K 50 m grzb. M 50 m klas. K 4x100 m dow. MIX 1500 m dow. M półfinały i finały: 50 m mot. K - finał 50 m dow. M - finał 200 m grzb. K - finał 50 m klas. K - półfinał 100 m mot. M - finał 50 m dow K - półfinał 50 m grzb. M - półfinał 800 m dow. K - finał 4x100 m dow. MIX - finał niedziela, 28 lipca eliminacje: 400 m zm. M 400 m zm. K 4x100 m zm. M 4x100 m zm. K finały: 50 m grzb. M 50 m klas. K 400 m zm. M 50 m dow K 1500 m dow. M 400 m zm. K 4x100 m zm. M 4x100 m zm. K