Profesor Gliński jako jeden z 27 ministrów ds. sportu UE podpisał list do Mariji Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Reklama

W liście zawarto wezwanie dla Komisji Europejskiej do określenia odpowiedniego politycznego podejścia do kwestii przestrzegania praw człowieka w krajach organizujących duże międzynarodowe imprezy sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie czy mistrzostwa świata - zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

"Ministrowie podkreślili, że przestrzeganie przyjętych zapisów Europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej karty praw podstawowych, Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez ONZ, a także Karty Olimpijskiej, jest gwarantem uczciwości zawodników sportowych w wymiarze fizycznym i moralnym" - poinformowało Ministerstwo Sportu.

Ministrowie za zwalczaniem wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji

Jako dodano, ministrowie wyrazili także konieczność zwalczania wszelkich form nietolerancji, dyskryminacji i ograniczania swobód w sporcie i poza nim. W szczególności odnieśli się do sytuacji na Białorusi, gdzie według sprawozdawców OBWE stwierdzono poważne naruszenia praw człowieka.

"W liście zawarto także apel do międzynarodowych organizacji sportowych, które w sposób autonomiczny decydują o wyborze gospodarzy dużych imprez sportowych, o podejmowanie właściwych decyzji gwarantujących poszanowanie uniwersalnych wartości stanowiących podstawę rywalizacji sportowej, takich jak szacunek, tolerancja i uczciwość" - napisano na stronie resortu.