Zdaniem Drzewieckiego najważniejszą zmianą w statucie związku jest ta, że zarząd bez zgody walnego zgromadzenia ma prawo zawieszać ludzi, którzy mają postawione zarzuty korupcyjne.

Reklama

"To niezwykle ważna decyzja, którzy powinna przyspieszyć oczyszczanie środowiska z ludzi zamieszanych w korupcję. Cieszy mnie również to, że PZPN będzie poddawany prawnemu i finansowemu audytowi zewnętrznemu, co oznacza, że sytuację w związku będziemy poznawali na bieżąco, a nie co cztery lata, przy okazji wyborów" - powiedział Drzewiecki.

Jego zdaniem ogromny wpływ na poprawę sytuacji w polskiej piłce będzie miał też zapis ograniczający do dwóch kadencji sprawowanie władzy przez związkowych prezesów.

"To zakończy działalność regionalnych baronów, którzy byli przyspawani do swoich stołków, na których siedzieli po 20-25 lat. Bardzo dziękuję prezesowi Lacie za wprowadzenie tego zapisu. To kolejny krok na drodze do tego, byśmy byli partnerami w naprawianiu polskiej piłki, a nie ludźmi, którzy toczą jakiś pojedynek" - wyjaśnił Drzewiecki.