Stołeczna policja po przeanalizowaniu dodatkowych dokumentów dostarczonych przez zarząd Stadionu Narodowego wydała pozytywną opinię w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa związanych z organizacją meczu.

Reklama

Tym samym wydana w ubiegłym tygodniu negatywna opinia policji straciła swoją moc.