Dokument opracowany przez dwa resorty - skarbu oraz sportu i turystyki przedstawili szefowie ministerstw Dawid Jackiewicz i Witold Bańka.

Reklama

Działania sponsoringowe powinny być podejmowane przez spółki Skarbu Państwa w sposób transparentny i odpowiedzialny, po spełnieniu wymaganych warunków ekonomiczno-finansowych oraz przy założeniu uzyskania wymaganych efektów. Prowadzona przez kilka miesięcy przez resort kontrola wykazała w tym zakresie nieprawidłowości, które chcemy wyeliminować - powiedział minister Jackiewicz.

Szef resortu sportu podkreślił, że jest to program pilotażowy, który uwzględnia istniejące obecnie umowy sponsorskie, nie przewiduje ich natychmiastowego wygaszenia czy renegocjacji.

Chcemy, aby nasz współpraca w zakresie sponsoringu ze związkami sportowymi stała się efektywniejsza. W najbliższych dniach skierujemy do związków szczegółowe informacje dotyczące Kodeksu, będziemy czekali z ich strony na oferty. W ministerstwie powstanie zespół, który będzie je oceniał i opiniował. Te, które zostaną zaaprobowane, będą kierowane do potencjalnych sponsorów - dodał Bańka.

Szef resortu sportu wyjaśnił, że w ten sposób mają zostać wyeliminowani pośrednicy, którzy dotychczas byli "pomostem" między spółkami Skarbu Państwa a związkami.

Kodeks nie będzie narzucał decyzji, jego rolą jest tylko i wyłącznie uporządkowanie aktualnej sytuacji. W zespole MSiT wystąpienia o sponsoring będą oceniali fachowcy, mający najlepszą wiedzę na temat tego, jakie dyscypliny czy konkurencje sportowe mogą być najbardziej "medalodajne" i warto w nie inwestować. Ominiemy etap pośredników, którzy często na względzie mieli wyłącznie własny interes, a nie Skarbu Państwa, skąd przecież pochodzą środki sponsorskie spółek Skarbu Państwa - poinformował Bańka.

Obaj ministrowie podkreślili, że środki sponsorskie winny być przeznaczane wyłącznie na szkolenie, nie zaś na utrzymywanie często rozbudowanej administracji i biurokracji.

Kodeks przewiduje, że obecnie obowiązujące umowy sponsorskie będą w najbliższych 12 miesiącach poddane weryfikacji, aby dostosować je do nowych wymogów. Aktualnie osiem związków sportowych w dyscyplinach olimpijskich jest sponsorowanych przez spółki.

Reklama

Naszym celem nie jest ograniczenie sponsoringu. Przeciwnie, chcemy, aby się rozwijał, ale tak, aby środki spółek Skarbu Państwa były wydawane racjonalnie. Muszą one opracować własne strategie, monitorować wydawanie środków i później raportować Radzie Nadzorczej efekty. Mam nadzieję, że będą one coraz lepsze po tym, gdy dzięki opiniom resortu sportu, sponsoring będzie trafiał do najlepszych. Budowanie w tym zakresie ładu organizacyjnego na pewno przyniesie pożądane efekty - zadeklarował Jackiewicz.