Prezydent MKOl Thomas Bach ponowił wezwanie do pokoju, które wygłosił podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk w Pekinie.

Podczas ceremonii otwarcia Bach wezwał władze polityczne całego świata, mówiąc: „wspierajcie zaangażowanie w ten olimpijski rozejm. Dajcie szansę pokojowi". W trakcie uroczystości zamknięcia poprosił przywódców politycznych o branie przykładu z solidarności i rywalizacji fair play wyznaczonych przez olimpijczyków.

Reklama

Odpowiednia rezolucja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 grudnia 2021 r. w drodze konsensusu wszystkich 193 państw członkowskich ONZ. Rozejm olimpijski rozpoczął się siedem dni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Pekinie, 4 lutego 2022 r., a kończy siedem dni po zamknięciu igrzysk paraolimpijskich.

Reklama

W czwartkowym komunikacie, po ostatnich wydarzeniach, MKOl jest głęboko zaniepokojony bezpieczeństwem wspólnoty olimpijskiej na Ukrainie. Utworzył grupę zadaniową, która ma ściśle monitorować sytuację i koordynować pomoc humanitarną dla członków wspólnoty olimpijskiej na Ukrainie tam, gdzie to możliwe.