Trzyletnia kadencja ministra sportu i turystyki w strukturach World Anti Doping Agency (WADA) rozpocznie się 1 lipca 2023 roku.

Kamil Bortniczuk uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu wraz z ministrami ds. sportu państw członkowskich UE, a także delegacją Ukrainy pod przewodnictwem Andrieja Czesnokowa, wiceministra Młodzieży i Sportu.

Reklama

debata na temat praw człowieka

Jednym z kluczowych punktów obrad była debata na temat praw człowieka podczas najważniejszych imprez sportowych. Jako sprawę absolutnie priorytetową w tym zakresie szef polskiego resortu wskazał wykluczenie reprezentantów Rosji i Białorusi z międzynarodowej rywalizacji sportowej, jako przedstawicieli kraju agresora i wspierającego go reżimu. W dyskusji minister Bortniczuk podkreślił, że stanowisko koalicji państw w sprawie wojny Rosji z Ukrainą oraz sportu międzynarodowego nie stanowi dyskryminacji osób ze względu na posiadany przez nie paszport.

Chcę jeszcze raz głośno powtórzyć, że nie można pozwolić na to, aby rząd rosyjski, który dwukrotnie złamał zasady olimpijskiego zawieszenia broni, wykorzystywał sport do legitymizowania swojego barbarzyńskiego, niesprowokowanego ataku na Ukrainę. Nie ma naszej zgody na udział sportowców z Rosji i Ukrainy w międzynarodowych rozgrywkach sportowych wobec wciąż trwającego procesu niszczenia Ukrainy, w tym jej infrastruktury sportowej, spowodowanego prowadzoną przez Rosję z własnego wyboru, niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojną z Ukrainą, wspieraną przez rząd białoruski - podkreślił Bortniczuk.

Opinia Bortniczuka

Minister wyraził także opinię, że kraje nieprzestrzegające praw człowieka do życia w niepodległym, bezpiecznym kraju nie mogą być ani organizatorami międzynarodowych wydarzeń sportowych, ani ich uczestnikami.

Polska jest przykładem kraju-organizatora międzynarodowej imprezy sportowej, który promuje najcenniejsze wartości ruchu olimpijskiego i w którym przestrzegane są podstawowe prawa człowieka, czego dowodem jest decyzja o niedopuszczeniu reprezentantów Rosji i Białorusi do udziału w rywalizacji sportowej podczas III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku - dodał.

Reklama

III Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca. Gospodarzami Igrzysk są Małopolska oraz Miasto Kraków. Zawody sportowe odbędą się w następujących miastach Małopolski: Krakowie, Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Myślenicach i Krzeszowicach. Ponadto sportowcy podejmą zmagania w innych miastach Polski południowej: Bielsku-Białej, Chorzowie, Wrocławiu i Rzeszowie.