W marcu 2005 roku Mijailović, będąc pod wpływem alkoholu, pobił i obraził w pubie kilka osób. W listopadzie 2006 roku krakowski sąd skazał go za to na karę 13 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Ponieważ Mijailović nie stawił się w wyznaczonym terminie do MPO, kurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zamianę kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny. Krakowska Wisła rozwiązała kontrakt z Nikolą Mijailoviciem w lipcu 2007 roku.

Reklama