Łodzianie nadal walczą o licencję na grę w ekstraklasie. W piątek 31 lipca przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa mediacyjna pomiędzy ŁKS i PZPN. Licencji na grę w ekstraklasie nie przyznała łódzkiemu klubowi Komisja Odwoławcza ds. Licencji PZPN.

Walkę o licencję ŁKS prowadzi od 28 maja, dnia w którym Komisja Odwoławcza odmówiła klubowi przyznania prawa do gry w ekstraklasie. O ponowne rozpatrzenie wniosku licencyjnego ŁKS zwracały się później do Komisji Odwoławczej m.in. Zarząd i Komisja ds. Nagłych PZPN. Zgodę na to wyraziła również UEFA, jednak członkowie Komisji Odwoławczej stwierdzili, że nie będą się więcej zajmowali sprawą ŁKS.

Łódzki klub zaskarżył decyzję Komisji Odwoławczej do WSA w Warszawie. Sprawa ma być rozpatrzona 12 sierpnia. Na piątek 31 lipca sąd wyznaczył jednak rozprawę mediacyjną. Jeśli strony dojdą na niej do porozumienia, to rozprawa zaplanowana na 12 sierpnia może się nie odbyć.