Przeciwnicy kandydatury Krakowa stanowią 58,4 procent. Zdecydowanie przeciwko organizowaniu imprezy jest 41,1 procent respondentów. Z kolei "raczej nie" igrzyskom w Krakowie mówi 17,3 procent badanych.

Za organizacją największej zimowej imprezy sportowej w Polsce jest 31 procent badanych. "Zdecydowanie tak" na pytanie "Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna organizować Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie i Zakopanem (wespół ze Słowacją) w 2022 roku?" odpowiedziało 14,3 procent respondentów. "Raczej tak" wskazało 16,7 procent. 10,6 procent respondentów nie miało zdania na ten temat bądź odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Reklama

Sondaż telefoniczny przeprowadzono 28 kwietnia na próbie losowo-kwotowej 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Rywalami Krakowa w staraniach o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku są cztery inne miasta: Ałmaty, Oslo, Pekin oraz Lwów. Kandydatury zostaną potwierdzone przez MKOl w lipcu, a miasto-gospodarza poznamy 31 lipca 2015 roku.