W 2021 odbędzie się druga edycja tego programu. W ramach zeszłorocznej, pilotażowej edycji dofinansowano 12 inwestycji na łączną kwotę 18 878 950 zł.

Reklama

Jak podkreślono, celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego.

"Jego realizacja ma na celu zwiększenie dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. Program jest elementem rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. To odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów zadaszonych, a także pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich" – zaznaczono w komunikacie.

Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach realizacyjnych: zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 m x 45 m, budowa nowego pełnowymiarowego (105 m x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

Reklama

Wyjaśniono, że dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł, w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku wariantu drugiego.