Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie terminu rozegrania meczu zadecydował delegat FIFA. Jednak zmiana terminu spotkania, która jest możliwa według przepisów federacji piłkarskiej nie jest zgodna z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych - czytamy w serwisie gazetaprawna.pl

Reklama

Organizacja imprezy masowej wymaga zezwolenia, które wydaje prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Co istotne, w wymienionej wyżej ustawie przewidziano, że o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej należy wystąpić na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, a do wniosku należy dołączyć szereg innych wymaganych dokumentów - dodaje adwokat.

Pisze on, że co prawda organizator może posiadać zezwolenie na cykliczne przeprowadzanie imprez masowych, ale nawet gdyby PZPN takie zezwolenie posiadał, to na 7 dni przed imprezą musiałby zawiadomić prezydenta miasta oraz komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.

Ponieważ zmiana terminu imprezy masowej dokonano została z dnia na dzień można przypuszczać, że wymaganych zgłoszeń nie dokonano - pisze serwis gazetaprawna.pl

>>>Przeczytaj cały tekst w serwisie gazetaprawna.pl

Co na to wszystko stołeczny magistrat? My możemy zmienić zgodę, którą wcześniej już wydaliśmy na podstawie artykułu 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - mówi dziennikowi.pl Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika prasowego warszawskiego urzędu miasta.

W tym przypadku chodzi o uchylenie, zmianę oraz stwierdzeni nieważności decyzji.

Art. 155 KPA mówi: Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Rzeczniczka magistratu dodaje, że urząd czeka na potwierdzenie wszystkich wczorajszych zgód wydanych przez służby. Na razie jest zgoda policji. Gdy będą wszystkie, to władze Warszawy będą mogły zmienić datę poprzedniej zgody na mecz.