Pomysł nazwania Areny Lwów imieniem Bandery poparło 68 deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej. Lwowscy deputowani nie mogą jednak podjąć wiążącej decyzji. Obiekt należy bowiem do państwa, a nie bezpośrednio do samorządu. Decyzję podejmie zatem rząd. Apel lokalnych władz został skierowany jednocześnie do Gabinetu Ministrów Ukrainy i Ministerstwa Kultury, Młodzieży i Sportu - czytamy na weszlo.com.

Reklama

Stepan Bandera stał na czele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo polskich cywilów na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej w latach 40. XX wieku.