PZPN podjął działania mające na celu wyjaśnić okoliczności udziału polskiego sędziego w konferencji, na której obecny był też Mentzen.