Jażdżyński jest jednocześnie współwłaścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej piłkarskiej spółki Wisły, która posiada drużynę w ekstraklasie.

Reklama

Zmiany w krakowskim klubie są efektem podpisanego 25 stycznia memorandum, w którym ustalono warunki połączenia organizacyjnego piłkarskiej spółki ze stowarzyszeniem TS Wisła. Ta pierwsza prowadzi sekcję: piłki nożnej, Blind Football, Amp Futbol oraz sekcję e-sportową. Stowarzyszenie zarządza sekcjami: koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet, gimnastyki, boksu, judo, kickboxingu, pływania, szermierki, strzelectwa i brydża.

Ze względu na sytuację epidemiczną zmian w zarządzie stowarzyszenia nie można było przeprowadzić na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. W związku z tym wykorzystano inną drogę, na którą zezwala statut, polegającą na rezygnacji wszystkich dziewięciu dotychczasowych członków zarządu.

Nowe władze TS Wisła – oprócz Jażdżyńskiego - tworzą Dorota Gburczyk-Sikora, jedyna osoba ze starego zarządu oraz Jarosław Królewski, współwłaściciel piłkarskiej spółki i członek jej rady nadzorczej.

Reklama

Cała trójka pełnić będzie formalnie funkcję wiceprezesów zarządu. Nowy zarząd postanowił na pierwszym posiedzeniu powierzyć pełnienie obowiązków prezesa zarządu Jażdżyńskiemu.

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim ustępującym członkom zarządu stowarzyszenia, a w szczególności prezesowi Rafałowi Wisłockiemu. Wszyscy pamiętamy w jak trudnych warunkach przyszło im przejąć odpowiedzialność za klub. Głęboko wierzę, iż już wkrótce pozytywne efekty współpracy wszystkich sekcji dadzą głęboką satysfakcję wszystkim, którzy pracowali nad zjednoczeniem Wisły – powiedział Jażdżyński.

Reklama

Wisłocki obowiązki prezesa pełnił od 4 stycznia 2019 roku.

Zmiany organizacyjne

Zjednoczenie organizacyjne krakowskiego klubu następuje po prawie ćwierćwieczu rozdziału zapoczątkowanego wydzieleniem ze stowarzyszenia spółki prowadzącej sekcję piłki nożnej.

Zarówno spółka, jak i stowarzyszenie TS Wisła zmagają się z problemami finansowymi. Jak ujawnił niedawno prezes piłkarskiej spółki Dawid Błaszczykowski, jej dług dla podmiotów zewnętrznych, mimo systematycznego spłacania, wynosi około 19 milionów złotych.

Dług stowarzyszenia to kilka milionów. W zeszłym roku Wisła po raz pierwszy w historii nie znalazła środków, aby wystawić w rozgrywkach ekstraklasy drużynę koszykarek, która jest najbardziej utytułowaną sekcją klubu i ma w swoim dorobku 25 tytułów mistrza Polski.