Przepis będzie obowiązywał zarówno w siatkówce halowej jak i w odmianie plażowej.

Dotychczas dotknięcie siatki było możliwe jeśli zawodnik nie utrudniał w ten sposób gry przeciwnikom. Wyjątkiem była górna taśma.