W liście do prezydenta IBSF Ivo Ferrianiego minister Bortniczuk podkreślił, że jest "głęboko zszokowany" decyzją Trybunału Apelacyjnego IBSF o cofnięciu dyskwalifikacji nałożonej w marcu na Rosyjską Federację Bobslejową. Zauważył, że jest to wbrew rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który wzywał federacje sportowe do wykluczenia reprezentantów Rosji i Białorusi z rywalizacji w związku z agresją na Ukrainę.

Reklama

Minister sportu dodał, że zwróci się do Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu o bojkot zawodów organizowanych pod egidą IBSF, żeby "dać świadectwo pełnej solidarności z Ukrainą i nie pozwolić agresorowi do wykorzystywania tej okazji do swoich własnych celów".

Bortniczuk wystosował również list z podobnym apelem do ministrów sportu krajów-sygnatariuszy deklaracji z 8 marca, powstałej w związku z rosyjską napaścią militarną na Ukrainę, którzy poparli m.in. całkowity zakaz organizacji w Rosji i na Białorusi międzynarodowych imprez sportowych. Pod deklaracją, która była inicjatywą polsko-brytyjsko-kanadyjską, podpisało się wtedy blisko 40 szefów resortu sportu z całego świata.