Klimek podczas gal KSW przeprowadzała wywiady z zawodnikami, ale to już przeszłość. Dziennikarka straciła zaufanie swoich szefów, po tym jak poprowadziła konferencję partii, której liderem jest Sławomir Mentzen.

Dodatkowo dziennikarka w jednym z wywiadów stwierdziła, że poglądy głoszone przez Konfederację są jej bliskie. Mam konserwatywne, tradycjonalistyczne poglądy i jest mi najbliżej do Konfederacji. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, jestem praktykującą i wierzącą katoliczką. Mój światopogląd jest najbliższy temu, co mówi Konfederacja. Jeżeli miałabym powiedzieć, do której opcji mi najbliżej, to właśnie do niej - powiedziała Klimek w rozmowie z Gazeta.pl.

Reklama

Na reakcję włodarzy KSW nie trzeba było długo czekać. Swoje stanowisko wyrazili w specjalnym oświadczeniu.

Pragniemy mocno podkreślić, że bardzo cenimy Paulinę Klimek jako pracownika. Zarząd Federacji zawsze także cenił profesjonalizm Pauliny oraz jej pełne zaangażowanie w pracę na rzecz KSW.

Podkreślamy również, że jako federacja sportowa, KSW jest organizacją apolityczną, która nigdy nie opowiadała się za żadną ze stron sceny politycznej. Stoimy na stanowisku, że sport powinien stać pomiędzy podziałami i łączyć ludzi odmiennych poglądów, ras czy religii oraz przedstawicieli różnych grup etnicznych czy społecznych. Jesteśmy także dumni z faktu, że od ponad 19 lat organizujemy gale, na których występują zawodnicy, wyznawcy różnych religii, orientacji i koloru skóry. W duchu tych wartości będziemy organizować także w przyszłości kolejne gale i wydarzenia sportowe.

W przeszłości Federacja KSW udzielała mocnego i zdecydowanego wsparcia jedynie w sytuacjach, w których uważaliśmy, że musimy stanąć po stronie słabszych i pokrzywdzonych. Miało to miejsce w przypadku udzielonego wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy w związku z napaścią rosyjską na ich kraj czy też wspierając stowarzyszenia działające na rzecz pomocy zwierzętom, jak chociażby w przypadku stowarzyszenia Stop Walkom Psów.

Reklama

W związku z ostatnimi aktywnościami Pauliny i jej silnymi deklaracjami politycznymi w sferze publicznej, Zarząd KSW podjął decyzję o ograniczeniu obowiązków wobec Federacji KSW w sferze publicznej, do odwołania.