Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z) znalazła się na liście 9 dodatkowych branż szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19, którym będzie przysługiwać wsparcie w ramach nowej Tarczy Finansowej PFR.

Reklama

Kluby sportowe, które zatrudniają od 9 do 249 pracowników będą mogły otrzymać do 3,5 miliona złotych. Kluby małe – do 9 zatrudnionych osób – mogą liczyć na subwencję w wysokości do 324 tysięcy złotych.

Wsparcie w obszarze działalności sportowej w ramach nowej odsłony Tarczy Finansowej PFR będzie dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą określoną w jednym z 4 kodów PKD:

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.12.Z - Działalność klubów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Na program składają się dwa działania:

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł; mikrofirma zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 9; roczny obrót netto lub suma bilansowa za rok 2019 jest mniejszy lub równy kwocie 2.000.000 EUR;

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł; sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 249; roczny obrót netto nie przekracza 50.000.000 EUR lub jego suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR;

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r.

Wybrane warunki udzielenia subwencji:

Reklama

prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;

zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r.;

zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

Warunki umorzenia 100 proc. subwencji:

kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej;

utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP);

weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).