To inicjatywa "Friends of Europe", europejskiego think-tanku z siedzibą w Brukseli, działającego na rzecz otwartej dyskusji i stymulowania nowego myślenia o wyzwaniach, przed którymi stoi Europa i jej obywatele.

Reklama

EYL w założeniu łączy młodych liderów z całej Europy zdolnych inspirować do działania i generować zmiany, ma tworzyć więzi między narodowościami, zawodami oraz różnymi poglądami.

Cieszę się, że dołączam do grupy "European Young Leaders 2022", która zrzesza inspirujące osoby z całej Europy. Stoimy dziś w obliczu wielu wyzwań i globalnych problemów. Wierzę, że inicjatywy zbliżające do siebie młodych europejskich liderów, wymiana poglądów i pomysłów mogą przynieść wiele wartościowych działań i w konsekwencji pozytywnych zmian – zaznaczył Bańka.

Inicjatywa "European Young Leaders" obchodzi w tym roku 10. rocznicę. Program zrzesza liderów z krajów na całym kontynencie, reprezentujących szeroki przekrój środowisk i zawodów, w tym polityków, lekarzy, artystów, naukowców, przedsiębiorców, aktywistów czy innowatorów.

Reklama

Prezydent WADA dołączył do sieci EYL liczącej ponad 300 osób, która wykorzystuje swoje możliwości i umiejętności, aby pomóc w ułatwianiu zmian w takich obszarach, jak konstruktywna polityka, kobiety na stanowiskach kierowniczych czy zielona transformacja Europy i wiele innych.

"Friends of Europe" to europejski think-tank z siedzibą w Brukseli, którego celem jest sprzyjanie otwartej dyskusji i stymulowanie nowego myślenia o wyzwaniach, przed którymi stoi Europa i jej obywatele.

Rada Powiernicza "Friends of Europe" składa się z blisko 80 wybitnych osób, które piastują lub piastowały odpowiedzialne stanowiska w Europie i poza nią. Jej przewodniczącym jest Etienne Davignon, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Wśród innych członków rady znajdują się m.in.: Javier Solana, Herman Van Rompuy, Hans-Gert Poettering, Federica Mogherini, Pat Cox, Jacek Saryusz-Wolski czy Jean-Claude Juncker.