Po analizie dostarczonych dokumentów komisja postanowiła utrzymać w mocy decyzję Komisji Licencyjnej o nieprzyznaniu licencji.