Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej udało się również uratować większość sprzętu (buty, piłki, koszulki). Z maszyny został metalowy szkielet. Drużyna na Łazienkowską 3 przyjechała nowym autokarem.

Reklama